Παράλληλα με τα ενδονοσοκομειακά τμήματα νοσηλείας αναπτύχθηκαν  θεραπευτικά  προγράμματα που καλύπτουν τους νοσηλευόμενους αλλά και τους συγγενείς και τις οικογένειές τους, σε όλους σχεδόν τους τομείς της Ψυχικής Υγιεινής.

Οι μονάδες που συγκροτούν το Ψυχιατρικό Τμήμα είναι:

  • Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας

  • Μονάδα Οξέων Περιστατικών

  • Μονάδα Χρονίων Περιστατικών

  • Πρόγραμμα εξηρτημένων Ενηλίκων