Το Γαλήνειο Μέλαθρο υπήρξε πάντα πρωτοπόρο στην εισαγωγή και χρήση νέων ψυχιατρικών θεραπευτικών μεθόδων.

Κύριος στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση, διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων με παράλληλο σχεδιασμό εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

 

Πρόγραμμα  ημερήσιας φροντίδας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε χρόνιους ψυχικά πάσχοντες

Απευθύνεται σε άτομα με χρόνιες και σοβαρές ψυχικές διαταραχές . Παρέχει θεραπεία υποστήριξης και φροντίδα σε καθημερινή βάση σε ένα δομημένο πλαίσιο με κοινωνικοθεραπευτικό χαρακτήρα κατά την νοσηλεία.

·         Ατομική και ομαδική θεραπεία

Στο Γαλήνειο Μέλαθρο λειτουργεί τμήμα ημερήσιας φροντίδας ασθενών που έχουν ολοκληρώσει το στάδιο νοσηλείας τους, αλλά συνεχίζουν να μετέχουν σε ομάδες ψυχοθεραπείας, εργοθεραπείας, art therapy, γυμναστικής καθώς και σε  εξωτερικές δραστηριότητες όπως περιπάτους, εκδρομές, θαλάσσια μπάνια κτλ) που γίνονται με την συνεργασία των εξειδικευμένων συνεργατών της κλινικής.   

     

Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ψυχοεκπαίδευσης σε εξηρτημένα άτομα με συνοσηρότητα

 

Απευθύνεται σε άτομα με συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές προσωπικότητας , εξαρτήσεις , αλκοόλ , τυχερά παιχνίδια με συνοσηρότητα ή διπλής διάγνωσης. Παρέχει ψυχοεκπαίδευση και θεραπεία σε καθημερινή βάση με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την πρόληψη και εκπαίδευση σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο, όπως επίσης και την πρόληψη και υποστήριξη της οικογένειας.

·         Ατομική και ομαδική θεραπεία

·         Οικογενειακή θεραπεία

·         Διασύνδεση με προγράμματα απεξάρτησης