Η Αποστολή μας

  • Η Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας στην Αιχμή της Ιατρικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • Εταιρική και Κοινωνική Υπευθυνότητα και Αξιοπιστία
  • Σημείο Αναφοράς των Ασθενών και του Επιστημονικού Δυναμικού
  • Αξιόπιστος και Υπεύθυνος Εργοδότης για το Προσωπικό
  • Δημιουργία Υπεραξίας για τους Μετόχους και τους συνεργάτες μας.