Η Κλινική Γαλήνειο Μέλαθρο, είναι ένα από τα  πρώτα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα  που λειτούργησαν στην Ελλάδα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.

 

Στην διάρκεια των πενήντα χρόνων λειτουργίας του, το Γαλήνειο Μέλαθρο συνεχίζει να πρωτοπορεί, έχοντας ως βασικό του στόχο την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με την εισαγωγή και χρήση νέων ψυχιατρικών θεραπευτικών μεθόδων.

 

Κύριος στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση, διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων με παράλληλο σχεδιασμό εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

 

Η λειτουργία υποστηρικτικών προγραμμάτων ατομικής  ή ομαδικής θεραπείας.

 

Πρόγραμμα  ημερήσιας φροντίδας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε χρόνιους ψυχικά πάσχοντες.

 

Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ψυχοεκπαίδευσης σε εξηρτημένους για συνοσηρότητα.