Η εταιρεία

Αποστολή

Υπηρεσίες


Επιστημονικό

 Προσωπικό


Τμήματα

 Νοσηλείας

 

Ψυχιατρικό

Γηριατρικό

Εξαρτημένοι


Εγκαταστάσεις

Πιστοποίηση

 ISO 9001:2015


Πληροφορίες

 

Τιμοκατάλογος

 

Ασθενείς

Επικοινωνία

Χάρτης

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

offline